Ideoloogiaid käsitlevad trükised

Florian Hartleb
VALEUUDISED - kasvav oht liberaaldemokraatlikele riikidele
e-versioon.

Praegu ei ole vist enam ühtki poliitilist, ühiskondlikku või valimisüritust, kus ei räägitaks valeuudistest. Mõnes riigis on arutatud nende võimalikku mõju valimistele, demo- kraatiale ja postmodernistlikule kodanikkonnale. Aega tagasi pöörata ei saa. Me peame ausalt vastu vaatama uuele tegelikkusele, kus enamik inimesi saab oma teabe kätte kõigest mõne sotsiaalmeedia saidi ja otsingumootori kaudu. Faktide kommunikatsioon ei saa toimuda ratsionaalselt. Vaja on emotsionaalset imperatiivi. Tõe rääkimisest peab saama uus, moodsa etiketiga narratiiv.

Tallinnas 2019

NEED 30 AASTAT – IDAPARTNERLUSE RIIGID.

1989. aasta protestiliikumised kujunesid pöördepunktiks maailma ajaloos, tuues kaasa raudse eesriide langemise ning Kesk- ja Ida-Euroopa riigid tagasi Euroopa riikide perre. Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas elame uues geopoliitilises reaalsuses. Kogumikus on kuus usutlust mõttekaaslastega erinevatest riikidest. On märkimisväärne, kui üksmeelsed on idaeurooplased oma hinnangutes. Vabadust ei tohi kunagi pidada enesestmõistetavaks, vabaduse tuleb võidelda ja tööd teha.

                                                                                         Tallinn 2022

 

kuidas kommunismi langus ja selle pärand on tähistanud Euroopa arengut tänapäevani.
intervjuud silmapaistvate inimestega 12 erinevast Euroopa riigist
                                                                                  
Tallinn 2022

Kui kõver on banaan?

Kogumikku on koondatud 24. aprillil 2015 Tallinnas KUMU auditooriumis toimunud konverentsi „Kui kõver on banaan? Foorum regulatsioonidest, bürokraatiast, piirangutest“ ettekanded. Selle sündmusega tähistati Pro Patria Instituudi 20. tegutsemisaastat.

Ettevõtmist toetasid Konrad Adenaueri Fond, Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskus ja Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo.

Materjalid toimetas kommunikatsioonibüroo Cloud Media, tõlked ja korrektuur Antenna Translations.

Tunne Kelami sõnul ei ole bürokraatia ja üle reguleerimine nähtused, mis toimuvad ainult kuskil kaugel Brüsselis või on seotud euroraha taotlemisega. Kui me vaatame kodumaist asjaajamist, ükskõik kas mõnes riigiametis või vallamajas, siis selliseid näiteid leiab igalt poolt

Tallinnas 2017

Mitmetahuline konservatism

Kogumik „Mitmekülgne konservatism” pakub Eesti lugejale esmakordselt mahuka emakeelse ülevaate paremtsentristliku poliitika ajaloost, arengust tänapäeval ja poliitilise voolu tulevikusuundumustest.

Raamatus on 18 artiklit, mille laiapõhjaline lähenemine ja akadeemiline tase on saavutatudtänu erinevate Eesti autorite, Euroopa ja Ameerika mõttekodade kaastööle. Konservatismi olemuse kõrval leiavad põhjalikku käsitlust väärtused, millest konservatiivid lähtuvad oma poliitika elluviimisel ja suhetes teiste maailmavaadetega.Raamat on suunatud eelkõige üliõpilastele, õppejõududele, poliitikutele, ekspertidele, ajakirjanikele ja poliitikahuvilistele.

Kogumiku väljaandja on kirjastus KUNST, peatoimetaja Mart HelmeAutorid: Aimar Altosaar, Alar Kilp, Andreas Klein, Andres Arrak, Andres Herkel, Johannes Christian Koecke, Kadri Vanem, Kaja Sõrg, Lindsay Lloyd, Mart Laar, Mart Nutt, Steven van Hecke, Torbjørn Røe Isaksen, Tõnis Lukas, Vladimir Bukovsky

Koostööpartnerid: Koolituskeskus Pro Patria, Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Uuringute Keskus ja Konrad Adenaueri Fond.

Saada ostusoov, telli e-raama

Kirjastus kunst 2011

Praktilised käsiraamatud

KRISTLIK-DEMOKRAATLIK ERAKOND TEGUTSEMAS – ERAKONNA EDUKA VALIMISKAMPAANIA KÄSIRAAMAT

Kristlik-demokraatlik erakond tegutsemas – erakonna eduka valimiskampaania käsiraamat (2001)

Kontseptuaalne lähenemine, informatiivsus, samas konkreetne ja hästi struktureeritud

lugemismaterjal.

Väljaandmist toetas: Eduardo Frei Fond (Hollandi Kristlik-demokraatliku erakonna CDA mõttekoda)

Tallinnas 2001

Avalikud suhted

Tuginedes teooriale käsitleb avaliku suhtlemise erinevaid praktilisi aspekte. Raamat tutvustab ”praktilist teooriat”

Väljaandmist toetas: Eduardo Frei Fond (Hollandi Kristlik-demokraatliku erakonna CDA mõttekoda)

Kirjastus Virgela

Kirjastus Virgela 1997

„Karu lambanahas“ - Vagura lamba kostüümis peidab end murdja karu.

„Karu lambanahas“ on esimene põhjalikum ülevaade Kremli rahastatud ja juhitud mõjukanalite tegevusest Euroopas. Kogumik tekitas peale ilmumist laia vastukaja Venemaal ja Euroopas. Uurimus näitab, kuidas kasutades ära Lääne avatud ühiskonna enese vahendeid - eelkõige kodanikuühendusi, levitatakse informatsioonivabaduse sildi all moonutatud ja vaenulikku teavet.

Tunne Kelam: „Soovitan seda esimest pääsukest, mis sünges propagandasõjas läbi sumedate desinformatsiooni pilvede valgusesse murrab võtta täie tõsidusega, süveneda ning seda võimalikult laialt levitada.“

Väljaandjaks on Euroopa Rahvapartei mõttekoda WMCES (Wilfried Martensi Euroopa Uurimuste Keskus), tõlge Pro Patria Instituut.

Tallinnas 2017

Estonia: Almost extinguished, sucessfully reborn.

Konservatiivne välis- ja julgeolekupoliitika.

Konservatiivne välis- ja julgeolekupoliitika annab ülevaate paremtsentristliku välis- ja julgeolekupoliitika hetkeolukorrast ning eesmärkidest.

Autorid: Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, Riigikogu liikmed Andres Herkel, Mart Laar ja Mart Nutt, endine välisminister Trivimi Velliste ja majandusteadlane Paul Tammert, CDU/CSU parlamendifraktsiooni esimees Volker Kauder ja sama fraktsiooni välispoliitika eestkõneleja Philipp Missfelder.

Kogumiku toimetaja ja kaasautor on suursaadik Mart Helme. Konrad Adenaueri Fondi esimehe Hans-Gerd Pötteringi sõnul ilmus kogumik õigel ajal: „Me peame algatama ulatusliku arutelu Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tuleviku üle ja kaasama sellesse võimalikult palju helgemaid päid“. Eesti- ja inglisekeelne kogumik on suunatud nii poliitikahuvilistele kui ka asjatundjatele.

Väljaandmist toetasid Euroopa Uuringute Keskus ja Konrad Adenaueri Fond.

Tallinnas 2012

Haridusvabadus

Väljakutse isikukesksele ühiskonnale –kaasaegsete demokraatiate eeltingimusAutorid: Charles L. Glenn (Bostoni ülikooli halduse, koolituse ja poliitika õppetooli juhataja, professor) ja Jan de Groof (haridusõiguse professor Euroopa Ülikoolis Brugges).

Väljaandmist toetasid: Eduardo Frei Fond (Hollandi Kristlik-demokraatliku erakonna CDA mõttekoda) ja Konrad Adenaueri Fond.

Tallinnas 2005

Mahedakõlaline inspiratsioon

Rahvusvaheline koostöö ja kristlik sotsiaalne traditsioon

Autor: Jos J.A.M. van Gennip

Väljaandmist toetas: Eduardo Frei Fond (Hollandi Kristlik-demokraatliku erakonna CDA mõttekoda)

Tallinnas 2004

KUIDAS IGAPÄEVASES POLIITILISES ELUS TOIME TULLA - NÕUANDEID ALGAJALE POLIITIKULE

Kuidas igapäevases poliitilises elus toime tulla – nõuandeid algajale poliitikule (2001)

Eesmärgiks on aidata algajatel poliitikutel erinevates situatsioonides hakkama saada nii, et nad tunneksid end kindlalt, mugavalt ja hästi.

Väljaandmist toetas: Eduardo Frei Fond (Hollandi Kristlik-demokraatliku erakonna CDA mõttekoda)

Tallinnas 2001

Tunne Kelami kogumiku
„Isamaa tõde hoieldes“
e-versioon.

Raamat sisaldab autori olulisemaid sõnavõtte ja kirjutisi 1970.aastate algusest tänaseni. Tegemist on ainulaadse kogumikuga, kus on muu hulgas avaldatud Eesti Demokraatliku Liikumise ja Eesti Rahvusrinde memorandum ÜRO Peaassambleele (24.10.1972) ning Eesti Kongressi I istungijärgu avakõne (11.03.1990). Trükis kannab endas taasiseseisvunud Eesti riigi vaimu ja toob lugejani kaasaegse isamaa olemuse. Kirjutatut illustreerib ajaloolise väärtusega värvikas pildimaterjal.

Tallinnas 2019

MTÜ Pro Patria Instituut

Koidu 23-1, Tallinn, 10136

 

Tel. +372 53458901

e-post: info@propatria-instituut.ee
kaja.villem@gmail.com

Arveldusarve number:
EE87 1010 0520 0110 9003

Kodu

Meist

Tegevused

Konverentsid

Trükised

Ajakiri

Koostüüpartnerid

Kontakt