ISAMAA koolituskeskus Pro Patria on 1995. aastal asutatud parempoolset poliitilist, majanduslikku ja üldkultuurilist koolitust andev kasumitaotluseta vabatahtlik isikute ühendus.

Koolituskeskuse tegevuse põhisuundadeks on parempoolse rahvusliku maailmavaate, avatud majanduse ja ühinenud Euroopa ideede levitamine.

TEGEVUSPRINTSIIBID

  • KOOSTÖÖ – koondame erakonna erinevate piirkondade, vanuseliste rühmade ja ühenduste esindajaid. Kaasame juhtimisse ja tegevusse ühiskonnas tuntud arvamusliidreid.
  • HOOLIVUS – iga inimene rikastab oma unikaalsusega - väärtustame igaüht.
  • INTERAKTIIVNE ARENG – inimesed arenevad paremini koos tehes ja koos kogedes - õpime üksteiselt.
  • PAINDLIKKUS – kohandame oma tegevusi muutuvas ajas ja ruumis.
  • ASJATUNDLIKKUS – väärtustame teadmisi, oskusi ja kogemusi.

UUED VÄLJAKUTSED

poliitiliste mõttekodade seadus;

laienenud koordineeritud ja sihipärane konsultatsiooni- ja koolitustegevus uutes demokraatiates.

JUHATUS

Trivimi Velliste

(juhatuse esimees)

Toivo Jürgenson

(juhatuse liige)

Teele Holmberg

(juhatuse liige)

Poliitik, diplomaat ja muinsuskaitsetegelane. 1992-1994 Eesti Vabariigi välisminister. 1994-1998 EV suursaadik ÜROs. 1999-2011 Riigikogu liige.

 

Pro Patria Instituut on üks paljudest sildadest Eesti ja ülejäänud Euroopa vahel. Pro Patria nimi kuulutab – seismist isamaa eest. Selle nime keeleline kuub pärineb aga Euroopa hällist – muistsest Roomast.

Niisiis, Pro Patria Instituut märgib Eestit Euroopas ja Euroopat Eestis. Need kaks on kokku kasvanud sajandite vältel ja see on võimaldanud Eestil kõigi katsumuste kiuste ellu jääda. Pro Patria Instituut on väike, kuid tugev kivi Eesti tulevikuhoones.

Poliitik ja ettevõtja. 1994-1995 Eesti Vabariigi majandusminister. 1999-2002 teede- ja sideminister.

 

Pro Patria on kandnud ja edendanud parempoolset maailmavaadet taasiseseisvuse aegade algusest. Olen oma elus olnud erinevates rollides, aga Pro Patria on alati olnud kindlaks toeks ja innustajaks  – muidugi tänu meie headele tegijatele  ja ka sõpradele  suurest ning pidevalt muutuvast maailmast.

Üritusturunduse asjatundja.

 

Meie Pro Patria Instituudi eesmärk on olla inspiratsiooniks ja enesemääratluseks närvilises päevapoliitikas. Aruteluringid, mida ta kokku toob, põhinevad euroopalikel ja kristlikel mõtteviisidel, mis vajavad tänases Euroopas enam tähelepanu kui kunagi varem. Nõndasamuti ka Eestis.

Heleri Pent

(juhatuse liige)

Veiko Lukmann

(juhatuse liige)

ISAMAA fraktsiooni nõunik-sekretariaadi juhataja.

 

Minu jaoks on Pro Patria instituut suurepärane väljund kvaliteetsete konverentside, seminaride ja trükiste korraldamiseks, toimetamiseks ning neis osalemiseks. Lisaboonusena rahvusvahelised suhted ja kontaktid. Pro Patria instituut on hea võimalus konservatiivse maailmavaate koolitusteks ja iseenda arendamiseks.

Avalike suhete juht erasektoris.

 

Pro Patria Instituut on minu jaoks järjepidevuse kandja. Järjepidevus on erinevaid aegu ühendava silla selgroog - konstant. PPI on olemas olnud läbi muutuva Eesti poliitikamaastiku ja sõltumatult sellest, mis nime on parasjagu kandmas emaerakond. Pro Patria ühendab inimesi ja mõtteid Eestis ja välismaal, otsides ja defineerides maailma milles konservatiivsed, patriootlikud ja kristlik-demokraatlikult mõtlevad inimesed ennast hästi tunneksid.

LIIKMED

Jüri Adams, Andres Herkel, Teele Holmberg, Toivo Jürgenson, Kaur Kaasik-Aaslav, Kert Karus, Sirje Kiin, Anneli Kivisiv, Külliki Kübarsepp, Tõnis Lukas, Veiko Lukmann, Karl Sander Kase, Heleri Pent, Helir-Valdor Seeder, Viivika Melts, Kaja Sõrg, Kadri Vanem, Kadri Kopli, Trivimi Velliste, Andrus Villem, Peeter Võsu.

Mart Nutt, Riigikogu liige 1992 - 2019
(21.03.1962 - 02.06.2019)

 

Erinevate erakondadega seotud poliitilistel mõttekodadel, mis ühendavad nii riikliku kui ka rahvusvahelise tasandi poliitikaid, on oluline roll Euroopa koostöös ja integratsioonis.

Koolituskeskus Pro Patria on pea kahekümne tegevusaasta jooksul veenvalt tõestanud oma jätkusuutlikkust ja vajalikkust järjepideva rahvuslik-konservatiivsete ideede kandjana.

Vabatahtliku kodanikuühenduse Pro Patria kõige olulisem ressurss on tema liikmed. Selge maailmavaateline väärtuspõhisus koos inspiratsiooni ja loovusega nii koolitus-, kirjastus- kui ka uurimustegevuses ning sotsiaalkampaaniate ja rahvusvahelise koostöö valdkondades on poliitikate kujundamise lähtekohaks. Töö kvaliteet, tegutsemise paindlikkus ja sisuline uuenemisvõime on aidanud Pro Patrial muutuval poliitmaastikul püsima jääda.

Olen veendunud, et Eesti erakonnad vajavad väärtustele tuginevaid mõttekodasid, mis kujundavad poliitilist kultuuri ja selgitavad maailmavaatel põhineva poliitika aluseid, rikastades seeläbi ühiskonda. Edukas demokraatia toimib poliitiliste vaadete erisusel.

MTÜ Pro Patria Instituut

Kivisilla 4-9, Tallinn 10145

 

Tel. +372 53458901

e-post: info@propatria-instituut.ee
kaja.villem@gmail.com

Arveldusarve number:
EE87 1010 0520 0110 9003

Kodu

Meist

Tegevused

Konverentsid

Trükised

Ajakiri

Koostüüpartnerid

Kontakt