TEGEVUSED

Tähistame üheskoos 30 aasta tagust läbimurret - ERSP sündi, mis avas tee mitmeparteisüsteemile.

Tallinnas Kultuurikatlas, 14.09.2018

Pro Patria Instituudi juhatuse esimees Trivimi Velliste ja tegevjuht Kaja Villem osalesid Wilfried Martensi nimelise Euroopa Uuringute Keskuse seminaril “Schotch on the rocks” Edinburghis 9-11 november 2017.

Visiidi eesmärk oli parem arusaam Šotimaa positsioonist Euroopa Liidus ja Suurbritannias. Brexiti surve, Euroopa suurenenud separatismi võimalused paralleelselt kasvava integratsiooni vajadustega mitmetes poliitika valdkondades. Kuis  britid end ise positsioneerivad?

Fotoalbum

Ajaloofestival

Milleks meile EKDE - täna 30 aastat hiljem?

 

Kogunemine ja registreerimine alates 10:00 Sonda Kõrtsi Koplis.

Keskpäevastel aruteludel osalevad 1990-ndate poliitiliste tähtede kõrval tänapäeva erakondade liidrid.

22.07.2018 Sonda Kõrtsi Koplis

Kaja Villem osales 1-3 juunini Malagas Wilfried Martensi nimelise Euroopa Uurimuste Keskuse iga-aastasel koostöö seminaril. Sel aastal pealkirjaga THINK IN 2017 Europe’s Pressure Points - arutlusel oli Euroopa Liiku kaitsepoliitika, tervishoiusüsteemi reform, immigratsioonipoliitika ning transatlantilised suhted Trumpi ajastul.

09-11.09.2017 Edinburgh

22. aprillil 2015 andis Pro Patria Koolituskeskuse koostööpartner Wilfried Martensi nimeline Euroopa Uuringute Keskus (WMCES) Brüsselis üle auhinna 2014. aasta parima koostööprojekti eest. Võitjaks osutus Pro Patria Koolituskeksus projektiga "Põranda all" / "Share your world".

Pro Patria tänab kõiki toetajaid ja patnereid, sh fimi tootjat Baltic Film Productionit, Eesti Filmi Sihtasutust, Haridus- ja Teadusministeeriumit, Konrad Adenaueri Fondi, Sihtasutust Unitas, MTÜd Hirvepark, ning muidugi Wilfried Martensi nimelist Euroopa Uuringute Keskust.

Malaga 1-3.06.2017

Mõttevahetuses osalevad EP saadik Tunne KELAM, rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev STOICESCU ja USA Saksamaa Marshall Fondi teadur Nicolas BOUCHET.

Vestlust juhib Postimehe välistoimetuse juht Evelin KALDOJA.

Sündmusel on kavas neli pooleteisttunnist paralleelselt kulgevat paneeldiskussiooni, mis keskenduvad paremmõtte arengule Euroopas ja liikmesriikides.

Brüssel  23.04.2015

Brüsselis 24.04.2017

Pro Patria Instituudi juhatuse esimeesTrivimi Velliste ja tegevjuht Kaja Villem osalevad 17-18 mai Martens Keskuse iga-aastasel koostöö ja planeerimise seminaril Bledis.

 

Aruteludkeskenduvad Euroopa Liidu suhetele Hiinaga, kliimamuutustele, uutele liikumisteele ja Ida-Lääne suhetele.

Fotoalbum

17-18.05.2018 Bledis

Pro Patria Instituudi juhatuse esimees Trivimi Velliste ja tegevjuht Kaja Villem viibisid 25. ja 26. septembril Helsingis alanud ja St Peterburgis jätkunud rahvusvahelisel seminaril

RUSSIA REVISITED – NO MORE MR. NICE GUY/TAASKONTROLLITUD VENEMAA - EI ENAM HR. KENA …

Osalejateks poliitikud, ajakirjanikud ja Venemaa asjatundjad. Arutelude keskmes oli Venemaa - muutumine strateegilisest partnerist ähvardavaks ohuks Soomele ja Euroopale. Erilist tähelepanu pöörati Rootsi ja Soome võimalikule liitumisele Natoga ning teguritele, mis seda takistavad või hõlbustavad. Tõdeti, et ainuüksi Rootsi ühinemine kaitseorganisatsiooniga suurendaks otsustavalt Balti riikide julgeolekut – Eesti, Läti ja Leedu sõjaline kaitsmine oleks määratult hõlpsam. Trivimi Velliste rõhutas: Rootsi liitumine kasvataks heidutust sellisel määral, et võimalikul ründajal kaoks mõte üritada. See aga suurendaks järsult rahu püsimise tõenäosust.

T. Velliste võrdles Moskva Kremli vaatevinklist, ajaloolise identiteedi seisukohast, omavahel ühelt poolt Balti riike ja teiselt poolt Ukrainat ning tõi esile kummagi poole olemusliku erinevuse.

Korraldajad Toivo mõttekoda Soomest ja Wilfried Martensi nimeline Euroopa Uuringute Keskus.

Helsingi, St Peterburg   25-25.10.2016

1941. aasta 22. juuni hommikul sai rahulikku und maganud Nõukogude Liidust hitlerliku Saksamaa reetliku kallaletungi süütu ohver.

Pool sajandit oli Saksa natside ja Nõukogude kommunistide vahelise sõja puhkemise asjaolude säärane tõlgendus ainuvõimalik, ja seda mitte ainult NSV Liidus, vaid ka Lääne pahempoolsete intellektuaalide hulgas.

Esimesena murdis valetamise ja vaikimise vandenõu Viktor Suvorov, kes oma raamatutes („Jäälõhkuja“, „M-päev“, „Viimane vabariik“) pakkus sündmusest hoopis teistsuguse nägemuse.

Tallinn 14.05.2016

Reg. kood 80059898

Kivisilla 4-9 10145 Tallinn Estonia

 

Tel. +372 7734 201  Fax +372 7734 207

e-post kaja.villem@irl.ee

 

Swedbank 221011532689

SEB Pank 1022001925

IBAN: EE151010220019259010

IBAN: EE871010052001109003

Kodu

Meist

Tegevused

Konverentsid

Trükised

Ajakiri

Koostüüpartnerid

Kontakt