RAHVUSVAHELINE KONVERENTS „EUROOPA HING 3“

Pro Patria Instituut, Konrad Adenaueri Fond ja Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam

Reede, 23. november 2018

Hilton Tallinn Park Hotel (F. R. Kreutzwaldi 23) Tallinn

 

„Väike loov seltskond kristlasi, Schuman, Adenauer ja De Gasperi, aitasid Euroopa välja sõjajärgsest kriisist, juhatades teed, mis lähtus piibellikest väärtustest. Nemad uskusid, et demokraatia on kas kristlik või pole seda olemas.“

Tunne KELAM

 

10.00–10.30 Konverentsi avamine

 

Trivimi VELLISTE (Eesti)

 

Pro Patria Instituudi juhatuse esimees TRIVIMI VELLISTE on poliitik, diplomaat ja muinsuskaitsetegelane. Ta on üks muinsuskaitseliikumise ja Eesti kodanike komiteede liikumise algatajaid. 1992–1994 Eesti Vabariigi välisminister, 1994–1998 suursaadik ÜROs. 1999–2011 Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja üks Balti Assamblee juhte, Riigikogu muinsuskaitseühenduse esimees. Velliste on mitme seltsi esimees või auesimees. Teda on autasustatud Riigivapi II klassi ordeniga, samuti Läti, Poola, Norra jt riikide aumärkidega.

 

 

Tunne KELAM (Eesti)

 

Euroopa Parlamendi saadik TUNNE KELAM on hariduselt ajaloolane. Kuulub alates 2004. aastast Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni. On EP väliskomisjoni liige, julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige ning tööhõiveja sotsiaalkomisjoni asendusliige. Tunne Kelamil on märkimisväärne roll Eesti rahvusriigi taastamisel. 23. augustil 1987 võttis osa esimesest Hirvepargi meeleavaldusest ning järgmisel aastal asus ta ühes MRP-AEG grupi liikmetega organiseerima Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei moodustamist (asutati 23. augustil 1988). Oli 1989–1990 üks kodanike komiteede liikumise ja Eesti Kongressi eestvedajatest. Riigikogu liige 1992–2003: juhtis 1992–1995 Eesti delegatsiooni Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, 1997–2003 Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees, 2002–2003 Euroopa Tulevikukonvendi liige. Tunne Kelami algatusel võeti Euroopa Parlamendis 2009 aastal vastu resolutsioon „Euroopa südametunnistuse ja totalitarism“ ja novembris 2012 ELi küberjulgeoleku ja -kaitse raport.

     

 

Elisabeth BAUER (Saksamaa)

 

Konrad Adenaueri Fondi Balti- ja Põhjamaade büroo juhataja ELISABETH BAUER on olnud fondi Dortmundis asuva Vestfaali piirkondliku büroo ja Peterburis asuva Venemaa büroo juhataja. Põhja- ja Baltimaades tegeleb ta peamiselt välis- ja julgeolekupoliitika ning Saksamaa ja teiste Läänemere maade vaheliste võrgustike loomise ja edasiarendamisega. Hiljuti korraldas fond Norras Tromsøs Arktika julgeoleku teemalise konverentsi, mis hoogustas veelgi fondi Põhjamaade projekti tööd.

     

 

 

 

 

Väärtused versus poliitika – Euroopat liitmas või lahutamas?

 

Mikuláš DZURINDA (Slovakkia)

 

Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskuse (WMCES) president MIKULAŠ DZURINDA on endine Slovakkia peaminister (1998–2006). Olles peaministrina 1998. aastal moodustanud koalitsioonivalitsuse, algatas Dzurinda ulatuslikke reforme, mis võimaldasid Slovakkial alustada ELi ja NATOga ühinemise protsessi. Alates Slovakkia iseseisvumisest 1993. aastal on Dzurinda olnud ka transpordiminister ja välisminister (juuli 2010 – aprill 2012). Dzurinda on Slovakkia Demokraatliku ja Kristliku Liidu – Demokraatliku Partei (SDKÚ-DS) asutajaliige ja oli aastatel 2000–2012 erakonna esimees. 2012–2016 oli ta Slovakkia parlamendi liige. 2007 anti talle reformide ja bürokraatiavastase võitluse eest F. A. Hayeki rahvusvaheline auhind. Ta on ka maratonijooksja.

     

 

10.30–11.50 Euroopa hinge otsimas

juhatab Paloma Krõõt TUPAY (Eesti)

 

Tartu Ülikooli riigiõiguse õppejõud PALOMA KRÕÕT TUPAY õppis õigusteadust Passaus ja Freiburgis Saksamaal ja kaitses Kölni Ülikoolis doktorikraadi. Ta on töötanud Eestis advokaadibüroos, Siseministeeriumis, Justiitsministeeriumis ja olnud Eesti Vabariigi Presidendi õigusnõunik. Lisaks teadusartiklitele on ta avaldanud arvamuslugusid Eesti ajakirjanduses.

     

 

 

 

 

 

Kakskümmend kuus aastat on möödas ajast, mil Euroopa Komisjoni president Jacques Delors hoiatas, et kui Euroopa hing – vaimsus ja tähendus – pole järgmise kümnendi jooksul leitud, on mäng läbi. Millised on Euroopa tulevikuvõimalused? Kas neid saab veel minevikust leida?

 

Urmas REINSALU (Eesti)

 

Eesti Vabariigi justiitsminister URMAS REINSALU on endine Isamaa erakonna esimees ja hariduselt jurist. Teda on kolmel korral valitud Riigikokku, kus ta on olnud nii sotsiaal- kui ka põhiseaduskomisjoni esimees. Ta on töötanud president Lennart Meri kantselei direktorina. Urmas Reinsalu on kaitseliitlane, Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Juristide Liidu liige.

     

 

 

 

 

György HÖLVENYI (Ungari)

 

Euroopa Parlamendi liige GYÖRGY HÖLVENYI on Ungarist ja kuulub Euroopa Rahvapartei rühma (kristlikud demokraadid). Aastatel 2012–2014 oli ta kiriku, kodakondsuse ja kodanikuühiskonna riigisekretär. Ta on elukutselt ajalooõpetaja. Daniel MITOV, USA Rahvusliku Demokraatia Instituudi (NDI) direktor (Bulgaaria)

 Intervjuu           

 

 

 

 

Daniel MITOV (Bulgaaria)

 

USA Rahvusliku Demokraatia Instituudi (NDI) direktor DANIEL MITOV oli aastatel 2014–2017 Bulgaaria välisminister. Ta on töötanud USA Rahvuslikus Demokraatia Instituudis (NDI) erakondade arenguprogrammi juhina Iraagis ja esindajana Brüsselis, aga ka instituudi esindajana Liibüas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Ukrainas, Jeemenis, Tuneesias ja mujal. Ta on töötanud Ida- ja Kagu-Euroopa Politoloogiaakadeemias, osaledes Bulgaaria Politoloogiakooli meeskonnas. Mitov on õppinud Sofia Ülikoolis riigiteadusi. Ta on osalenud mitmes rahvusvahelises programmis, sealhulgas Marshall Memorial Fundis ja Prantsusmaa välisministeeriumi juures.

     

11.50–12.20 Kohvipaus

 

12.20–13.30 Euroopa hinge peegeldused ühiskonnas

juhatab Mart LUIK (Eesti)

 

Tallinna linnavolikogu aseesimees MART LUIK on tuntud meediategelane ning olnud mitme Eesti ajalehe peatoimetaja (nt Sõnumileht, Postimees) ja mitme meediaettevõtte tegevjuht (nt TV3 Eesti ja Sloveenia, DTV VIASAT Venemaa, Ajakirjade Kirjastus) ja VIASAT Broadcastingu (Ühendkuningriik) arendusjuht. Mart Luik on lõpetanud Tartu Ülikooli esmalt ajakirjanduse (1994) ja hiljem suhtekorralduse erialal (2010); käsil on magistriõpingud meedia juhtimise alal Cumbria ülikoolis (alates 2016). Ta on Isamaa liige alates 2017. aastast.

     

 

 

Alar KILP (Eesti)

 

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor ALAR KILP on eesti politoloog. Ta kaitses doktoritöö teemal „Kiriku võim ühiskonnas, kultuuris ja poliitikas peale kommunismi“ Tartu Ülikoolis 2012. aastal (juhendaja Rein Taagepera). 2015–2017 andis Tartu Ülikool talle hea õpetamise grandi, ta on tunnistatud Johan Skytte poliitika-uuringute instituudi aasta õppejõuks (2015/2016) ja üheks viiest Tartu Ülikooli aasta programmijuhist (2017).

     

 

 

Liisa PAKOSTA (Eesti)

 

Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik LIISA PAKOSTA on endine Riigikogu liige ja pikaaegne Isamaa erakonna poliitik. Liisa Pakosta on töötanud Eesti saatkonnas Stockholmis, olnud Tallinna abilinnapea (haridus, kultuur, sport, muinsuskaitse valdkond), töötanud Eesti Välisministeeriumis ja Tallinna Muinsuskaitseametis.

     

 

 

 

 

 

Marion COY (Iirimaa)

 

MARION COY on Iirimaa Collinsi Instituudi juhataja. Collinsi Instituut on uus poliitikamõttekoda, mis uurib Iirimaa pikaajalisi probleeme ja pakub välja poliitikalahendusi. Instituut teeb koostööd Martensi keskusega ja toetab Euroopa integratsiooni. Marion Coy on Fine Gaeli partei usaldusisik ja selle juhatuse liige. Ta on Mountbellew’ põllumajanduskolledži juhataja ja tema töövaldkond on kõrghariduspoliitika, -strateegia ja kvaliteet. Hiljuti kuulus ta Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskomisjoni. Ta on olnud ka Galway-Mayo tehnoloogiainstituudi president.

   Intervjuu      

 

 

 

13.30–14.00 Kerge lõuna

 

14.00–15.10 Euroopa hing eri sfäärides

     

juhatab Evelyn KALDOJA (Eesti)

 

Globaalsed muutused on olnud dramaatilised. Paraku ei ole need viinud alati paremuse suunas. On selge, et reeglitel põhinev maailmakord on ohvriks toodud. Tundub, et oleme libisemas maailma, kus ühepoolne jõud maksab rohkem kui mitmepoolsed kokkulepped ning ühised normid ja väärtused. Soome Vabariigi president Sauli Niinistö Kultarantal 17. juunil 2018

 

 

 

 

 

Philippe JOURDAN (Eesti)

 

Eesti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop PHILIPPE JOURDAN kuulub alates 1980. aastast Opus Dei personaalprelatuuri. Ta ordineeriti 1988. aastal preestriks, misjärel liitus Preestrite Püha Risti ühinguga. Jourdan töötas ülikooli kaplanina Pariisis (1988–1992), võttes muu hulgas osa ka ülemaailmsete noortepäevade ettevalmistamisest. Hiljem (1992–1996) oli ta vaimulik juhendaja Opus Dei prelatuuris Prantsusmaal. 1996 tuli Jourdan Eestisse, kus elab ja töötab siiani. 1996. aastal nimetati ta ülemvikaariks. Selle aja jooksul on ta olnud ka Pühade Peetruse-Pauluse katedraali koguduse preester Tallinnas (1999–2001). Alates 2004. aastast on ta Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, olles alates 1997. aastast olnud seal kui katoliku kiriku esindaja.

 

Pavlo TŠERKAŠÕN (Ukraina)

 

Ukraina politoloog PAVLO TŠERKAŠÕN on lõpetanud Euroopa Kolledži rahvusvaheliste suhete osakonna õigusteaduse ja politoloogia erialal. Möödunud aastal töötas ta praktikandina Euroopa Parlamendi peasekretariaadis, kus tema töö oli otseselt seotud Euroopa Parlamendi ja Ukraina Ülemraada suhetega ning ELi Ukraina, idapartnerluse riikide ja Venemaasuunalise välispoliitikaga. Ta on kodanikuühiskonna aktivist ja paljude artiklite autor.

Intervjuu 

 

 

 

 

Kirsti NARINEN (Soome)

 

Euroopa hübriidohtude vastase keskuse välissuhete juht KIRSTI NARINEN on Soome diplomaat. 2014–2018 Soome suursaadik Eestis. Kirsti Narinen on teeninud Soome välismissioonidel Leningradis, hiljem Peterburi peakonsulaadis ja Ljubljana saatkonnas.

 

 

 

 

 

 

15.10–15.20 Kokkuvõtted ja lõpetamine

Töökeeled: eesti ja inglise keel. Korraldatud tõlge.

MTÜ Pro Patria Instituut

Koidu 23-1, Tallinn, 10136

 

Tel. +372 53458901

e-post: info@propatria-instituut.ee
kaja.villem@gmail.com

Arveldusarve number:
EE87 1010 0520 0110 9003

Kodu

Meist

Tegevused

Konverentsid

Trükised

Ajakiri

Koostüüpartnerid

Kontakt

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS „EUROOPA HING 3“

Pro Patria Instituut, Konrad Adenaueri Fond ja Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam

Reede, 23. november 2018

Hilton Tallinn Park Hotel (F. R. Kreutzwaldi 23) Tallinn

 

„Väike loov seltskond kristlasi, Schuman, Adenauer ja De Gasperi, aitasid Euroopa välja sõjajärgsest kriisist, juhatades teed, mis lähtus piibellikest väärtustest. Nemad uskusid, et demokraatia on kas kristlik või pole seda olemas.“

Tunne KELAM

 

10.00–10.30 Konverentsi avamine

 

Trivimi VELLISTE (Eesti)

 

Pro Patria Instituudi juhatuse esimees TRIVIMI VELLISTE on poliitik, diplomaat ja muinsuskaitsetegelane. Ta on üks muinsuskaitseliikumise ja Eesti kodanike komiteede liikumise algatajaid. 1992–1994 Eesti Vabariigi välisminister, 1994–1998 suursaadik ÜROs. 1999–2011 Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja üks Balti Assamblee juhte, Riigikogu muinsuskaitseühenduse esimees. Velliste on mitme seltsi esimees või auesimees. Teda on autasustatud Riigivapi II klassi ordeniga, samuti Läti, Poola, Norra jt riikide aumärkidega.

 

 

Tunne KELAM (Eesti)

 

Euroopa Parlamendi saadik TUNNE KELAM on hariduselt ajaloolane. Kuulub alates 2004. aastast Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni. On EP väliskomisjoni liige, julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige ning tööhõiveja sotsiaalkomisjoni asendusliige. Tunne Kelamil on märkimisväärne roll Eesti rahvusriigi taastamisel. 23. augustil 1987 võttis osa esimesest Hirvepargi meeleavaldusest ning järgmisel aastal asus ta ühes MRP-AEG grupi liikmetega organiseerima Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei moodustamist (asutati 23. augustil 1988). Oli 1989–1990 üks kodanike komiteede liikumise ja Eesti Kongressi eestvedajatest. Riigikogu liige 1992–2003: juhtis 1992–1995 Eesti delegatsiooni Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, 1997–2003 Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees, 2002–2003 Euroopa Tulevikukonvendi liige. Tunne Kelami algatusel võeti Euroopa Parlamendis 2009 aastal vastu resolutsioon „Euroopa südametunnistuse ja totalitarism“ ja novembris 2012 ELi küberjulgeoleku ja -kaitse raport.

     

 

Elisabeth BAUER (Saksamaa)

 

Konrad Adenaueri Fondi Balti- ja Põhjamaade büroo juhataja ELISABETH BAUER on olnud fondi Dortmundis asuva Vestfaali piirkondliku büroo ja Peterburis asuva Venemaa büroo juhataja. Põhja- ja Baltimaades tegeleb ta peamiselt välis- ja julgeolekupoliitika ning Saksamaa ja teiste Läänemere maade vaheliste võrgustike loomise ja edasiarendamisega. Hiljuti korraldas fond Norras Tromsøs Arktika julgeoleku teemalise konverentsi, mis hoogustas veelgi fondi Põhjamaade projekti tööd.

     

 

 

 

 

Väärtused versus poliitika – Euroopat liitmas või lahutamas?

 

Mikuláš DZURINDA (Slovakkia)

 

Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskuse (WMCES) president MIKULAŠ DZURINDA on endine Slovakkia peaminister (1998–2006). Olles peaministrina 1998. aastal moodustanud koalitsioonivalitsuse, algatas Dzurinda ulatuslikke reforme, mis võimaldasid Slovakkial alustada ELi ja NATOga ühinemise protsessi. Alates Slovakkia iseseisvumisest 1993. aastal on Dzurinda olnud ka transpordiminister ja välisminister (juuli 2010 – aprill 2012). Dzurinda on Slovakkia Demokraatliku ja Kristliku Liidu – Demokraatliku Partei (SDKÚ-DS) asutajaliige ja oli aastatel 2000–2012 erakonna esimees. 2012–2016 oli ta Slovakkia parlamendi liige. 2007 anti talle reformide ja bürokraatiavastase võitluse eest F. A. Hayeki rahvusvaheline auhind. Ta on ka maratonijooksja.

     

 

10.30–11.50 Euroopa hinge otsimas

juhatab Paloma Krõõt TUPAY (Eesti)

 

Tartu Ülikooli riigiõiguse õppejõud PALOMA KRÕÕT TUPAY õppis õigusteadust Passaus ja Freiburgis Saksamaal ja kaitses Kölni Ülikoolis doktorikraadi. Ta on töötanud Eestis advokaadibüroos, Siseministeeriumis, Justiitsministeeriumis ja olnud Eesti Vabariigi Presidendi õigusnõunik. Lisaks teadusartiklitele on ta avaldanud arvamuslugusid Eesti ajakirjanduses.

     

 

 

 

 

 

Kakskümmend kuus aastat on möödas ajast, mil Euroopa Komisjoni president Jacques Delors hoiatas, et kui Euroopa hing – vaimsus ja tähendus – pole järgmise kümnendi jooksul leitud, on mäng läbi. Millised on Euroopa tulevikuvõimalused? Kas neid saab veel minevikust leida?

 

Urmas REINSALU (Eesti)

 

Eesti Vabariigi justiitsminister URMAS REINSALU on endine Isamaa erakonna esimees ja hariduselt jurist. Teda on kolmel korral valitud Riigikokku, kus ta on olnud nii sotsiaal- kui ka põhiseaduskomisjoni esimees. Ta on töötanud president Lennart Meri kantselei direktorina. Urmas Reinsalu on kaitseliitlane, Eesti Omanike Keskliidu ja Eesti Juristide Liidu liige.

     

 

 

 

 

György HÖLVENYI (Ungari)

 

Euroopa Parlamendi liige GYÖRGY HÖLVENYI on Ungarist ja kuulub Euroopa Rahvapartei rühma (kristlikud demokraadid). Aastatel 2012–2014 oli ta kiriku, kodakondsuse ja kodanikuühiskonna riigisekretär. Ta on elukutselt ajalooõpetaja. Daniel MITOV, USA Rahvusliku Demokraatia Instituudi (NDI) direktor (Bulgaaria)

 Intervjuu           

 

 

 

 

Daniel MITOV (Bulgaaria)

 

USA Rahvusliku Demokraatia Instituudi (NDI) direktor DANIEL MITOV oli aastatel 2014–2017 Bulgaaria välisminister. Ta on töötanud USA Rahvuslikus Demokraatia Instituudis (NDI) erakondade arenguprogrammi juhina Iraagis ja esindajana Brüsselis, aga ka instituudi esindajana Liibüas, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Ukrainas, Jeemenis, Tuneesias ja mujal. Ta on töötanud Ida- ja Kagu-Euroopa Politoloogiaakadeemias, osaledes Bulgaaria Politoloogiakooli meeskonnas. Mitov on õppinud Sofia Ülikoolis riigiteadusi. Ta on osalenud mitmes rahvusvahelises programmis, sealhulgas Marshall Memorial Fundis ja Prantsusmaa välisministeeriumi juures.

     

11.50–12.20 Kohvipaus

 

12.20–13.30 Euroopa hinge peegeldused ühiskonnas

juhatab Mart LUIK (Eesti)

 

Tallinna linnavolikogu aseesimees MART LUIK on tuntud meediategelane ning olnud mitme Eesti ajalehe peatoimetaja (nt Sõnumileht, Postimees) ja mitme meediaettevõtte tegevjuht (nt TV3 Eesti ja Sloveenia, DTV VIASAT Venemaa, Ajakirjade Kirjastus) ja VIASAT Broadcastingu (Ühendkuningriik) arendusjuht. Mart Luik on lõpetanud Tartu Ülikooli esmalt ajakirjanduse (1994) ja hiljem suhtekorralduse erialal (2010); käsil on magistriõpingud meedia juhtimise alal Cumbria ülikoolis (alates 2016). Ta on Isamaa liige alates 2017. aastast.

     

 

 

Alar KILP (Eesti)

 

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor ALAR KILP on eesti politoloog. Ta kaitses doktoritöö teemal „Kiriku võim ühiskonnas, kultuuris ja poliitikas peale kommunismi“ Tartu Ülikoolis 2012. aastal (juhendaja Rein Taagepera). 2015–2017 andis Tartu Ülikool talle hea õpetamise grandi, ta on tunnistatud Johan Skytte poliitika-uuringute instituudi aasta õppejõuks (2015/2016) ja üheks viiest Tartu Ülikooli aasta programmijuhist (2017).

     

 

 

Liisa PAKOSTA (Eesti)

 

Eesti soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik LIISA PAKOSTA on endine Riigikogu liige ja pikaaegne Isamaa erakonna poliitik. Liisa Pakosta on töötanud Eesti saatkonnas Stockholmis, olnud Tallinna abilinnapea (haridus, kultuur, sport, muinsuskaitse valdkond), töötanud Eesti Välisministeeriumis ja Tallinna Muinsuskaitseametis.

     

 

 

 

 

 

Marion COY (Iirimaa)

 

MARION COY on Iirimaa Collinsi Instituudi juhataja. Collinsi Instituut on uus poliitikamõttekoda, mis uurib Iirimaa pikaajalisi probleeme ja pakub välja poliitikalahendusi. Instituut teeb koostööd Martensi keskusega ja toetab Euroopa integratsiooni. Marion Coy on Fine Gaeli partei usaldusisik ja selle juhatuse liige. Ta on Mountbellew’ põllumajanduskolledži juhataja ja tema töövaldkond on kõrghariduspoliitika, -strateegia ja kvaliteet. Hiljuti kuulus ta Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskomisjoni. Ta on olnud ka Galway-Mayo tehnoloogiainstituudi president.

   Intervjuu      

 

 

 

13.30–14.00 Kerge lõuna

 

14.00–15.10 Euroopa hing eri sfäärides

     

juhatab Evelyn KALDOJA (Eesti)

 

Globaalsed muutused on olnud dramaatilised. Paraku ei ole need viinud alati paremuse suunas. On selge, et reeglitel põhinev maailmakord on ohvriks toodud. Tundub, et oleme libisemas maailma, kus ühepoolne jõud maksab rohkem kui mitmepoolsed kokkulepped ning ühised normid ja väärtused. Soome Vabariigi president Sauli Niinistö Kultarantal 17. juunil 2018

 

 

 

 

 

Philippe JOURDAN (Eesti)

 

Eesti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop PHILIPPE JOURDAN kuulub alates 1980. aastast Opus Dei personaalprelatuuri. Ta ordineeriti 1988. aastal preestriks, misjärel liitus Preestrite Püha Risti ühinguga. Jourdan töötas ülikooli kaplanina Pariisis (1988–1992), võttes muu hulgas osa ka ülemaailmsete noortepäevade ettevalmistamisest. Hiljem (1992–1996) oli ta vaimulik juhendaja Opus Dei prelatuuris Prantsusmaal. 1996 tuli Jourdan Eestisse, kus elab ja töötab siiani. 1996. aastal nimetati ta ülemvikaariks. Selle aja jooksul on ta olnud ka Pühade Peetruse-Pauluse katedraali koguduse preester Tallinnas (1999–2001). Alates 2004. aastast on ta Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, olles alates 1997. aastast olnud seal kui katoliku kiriku esindaja.

 

Pavlo TŠERKAŠÕN (Ukraina)

 

Ukraina politoloog PAVLO TŠERKAŠÕN on lõpetanud Euroopa Kolledži rahvusvaheliste suhete osakonna õigusteaduse ja politoloogia erialal. Möödunud aastal töötas ta praktikandina Euroopa Parlamendi peasekretariaadis, kus tema töö oli otseselt seotud Euroopa Parlamendi ja Ukraina Ülemraada suhetega ning ELi Ukraina, idapartnerluse riikide ja Venemaasuunalise välispoliitikaga. Ta on kodanikuühiskonna aktivist ja paljude artiklite autor.

Intervjuu 

 

 

 

 

Kirsti NARINEN (Soome)

 

Euroopa hübriidohtude vastase keskuse välissuhete juht KIRSTI NARINEN on Soome diplomaat. 2014–2018 Soome suursaadik Eestis. Kirsti Narinen on teeninud Soome välismissioonidel Leningradis, hiljem Peterburi peakonsulaadis ja Ljubljana saatkonnas.

 

 

 

 

 

 

15.10–15.20 Kokkuvõtted ja lõpetamine

Töökeeled: eesti ja inglise keel. Korraldatud tõlge.